De vill göra naturen mer tillgänglig

För många personer . med fysiska funktionsnedsättningar är friluftsliv och naturupplevelser mer eller mindre otänkbara, inte sällan beroende på dålig tillgänglighet. Men nu ska en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR i Östersund undersöka hur företag och organisationer kan göra tillgängligheten till naturen bättre.

Att besöka naturen är hälsofrämjande på en lång rad olika sätt, bland annat för att ge avkoppling, motion och dessutom genom att sociala band till familj och vänner stärks genom möjligheten att uppleva saker tillsammans. Problemet är bara att ganska få naturstigar och parker är tillgängliga för alla människor. Dessutom är kunskapen om hur besöksmål i naturen kan bli mer inkluderande ganska begränsad. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet undersöka hur företag och organisationer kan utveckla tillgängligheten.

 

− Vi vill flytta fokus från individens funktionsnedsättning till att istället uppmärksamma de barriärer och förutfattade meningar i samhället som skapar och upprätthåller ”utestängande” miljöer. Vi vill helt enkelt undanröja de hinder som finns och visa på lösningar för att besökare ska kunna delta i aktiviteter på lika villkor, säger projektledaren Sandra Wall-Reinius, doktor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet, i ett pressmeddelande.

 

Grundtanken med projektet, som kommer att pågå mellan 2019 och 2020, är att identifiera på vilka sätt naturturismföretag och offentliga organisationer som arbetar med friluftsliv kan öka tillgängligheten för alla människor.

 

− Ytterst handlar projektet om att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av rekreation och turism i utomhusmiljöer. Det gör att vi också kommer att utveckla konkreta åtgärder som syftar till att uppnå nationella och internationella mål om delaktighet i samhället och tillgänglighet för alla, säger Sandra Wall-Reinius.

 

Under projektet kommer forskarna att undersöka erfarenheter från personer med funktionsnedsättningar för att identifiera vilka problem som finns. Även olika experter på tillgänglighetsfrågor kommer att vara med för att bidra med sina erfarenheter. Dessutom sker projektet i nära samarbete med olika turismdestinationer som arbetar med design för alla och strategier för inkludering av alla.

 

Andra aktörer som är inblandade i projektet är Myndigheten för Delaktighet, organisationen Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet och branschorganisationen Jämtland Härjedalen Turism. Forskningsmedlen fördelas av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och projektet har blivit tilldelat 1 400 000 kronor.

 

Christopher Kullenberg Rothvall