Allt fler unga nekas stöd

Det har blivit . allt tuffare för ungdomar att få aktivitetsersättning från Försäkringskassan vid exempelvis arbetspraktik. Över hälften av de som sökte ersättningen under juli månad fick avslag, vilket är en tredubbling på fyra år. Det visar Sveriges Radio.

Det är genom nya siffror som Försäkringskassan tagit fram åt Ekot på Sveriges Radio som visar den kraftiga förändringen. Av de ansökningar till Försäkringskassan om aktivitetsersättning under juli månad fick 60 procent avslag, vilket motsvarar 500 personer. För fyra år sedan var samma siffra 20 procent. Stödet riktar sig till personer som arbetstränar eller går olika typer av utbildningar för att kunna ta ett jobb trots att de är sjuka eller har en funktionsnedsättning.

 

Förklaringen till den kraftiga ökningen av antalet avslag är att Försäkringskassan skärpt bedömningen av arbetsförmågan. Och konsekvenserna kan bli stora, bland annat att människor där Arbetsförmedlingen anser att personen är för sjuk för att kunna söka jobb står helt utan ersättning.

 

Ingeborg Watz Forslund är områdeschef på Försäkringskassan med ansvar för just aktivitetsersättningen. Hon förklarar de ökade avslagen för Ekot med att myndigheten nu följer lagen bättre.

 

– Vi tillämpar lagen mer likformigt och korrekt. Jag kan inte säga att det är rimligt att avslagen ökar på det här sättet, men vi ser att vi behöver göra en justering utifrån våra rättsliga granskningar, säger Ingeborg Watz Forslund till Ekot.

 

Så sent som i våras konstaterade Riksrevisionen att avslag på ansökningar om aktivitetsersättning har stora negativa effekter både på ekonomi och hälsa för individen. Underlaget i den undersökningen var omkring 30 000 gränsfallsärenden, personer som nekades ersättning mellan 2009 och 2013 och som ansökte om omprövning. Riksrevisionen såg då att de som fått avslag hade ungefär 125 000 kronor mindre per år under de närmaste tre åren efter beslutet, vilket fick dem att komma med slutsatsen att dagens regler är allt för strikta.

 

– Det är just för att vi ser att de som inte ges ersättning har så dåliga möjligheter att kompensera frånvaron av sjuk- och aktivitetsersättning med arbetsinkomster och ersättning från andra system. De är helt enkelt en väldigt svag grupp på arbetsmarknaden. Sedan ser vi också negativa hälsoeffekter, sa Pathric Hägglund, projektledare för rapporten till SVT i april.

 

Christopher Kullenberg Rothvall