De slår larm om utredningen

Den pågående . LSS-utredningen har havererat. Skulle de förslag som utredningen arbetar med bli verklighet är dagarna för den personliga assistansen räknade. Det menar många företrädare för funktionshinderrörelsen.

Det är i december som LSS-utredningen ska presenteras i sin helhet . Men redan nu har flera förslag läckt ut och slagit ned som en bomb. I en debattartikel i Svenska Dagbladet undertecknad av inte mindre än 18 företrädare från de största organisationerna inom funktionshinderrörelsen, är uppfattningen att förslagen skapar försämringar som sträcker sig mycket längre än vad någon någonsin kunnat föreställa sig.

 

– Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo. Vi som har barn med funktionsnedsättning kommer att få vår vardag fullständigt sönderslagen, skriver de.

 

Bland förslagen som upprört mest är tanken på en schablon för alla med assistansersättning på 15 timmar i veckan, utöver tiden för att få hjälp med grundläggande behov. Det skulle innebära att många personer med omfattande behov inte kan bo kvar hemma utan tvingas flytta till särskilda boendeformer. Vidare kritiseras förslaget kring assistansen för barn under 16 år, som föreslås ersättas av den nya insatsen ”personligt stöd till barn”. Företrädarna varnar för att det skulle leda till att hårt belastade föräldrar skulle få ta ett ännu större ansvar än i dag, liksom en risk för att barn inte längre kan växa upp hemma i sin familj.

 

Att endast praktiska hjälpbehov ska berättiga till personlig assistans är en annan punkt som får skarp kritik. Utredningens förslag är att behov på grund av psykiska funktionsnedsättningar inte längre ska ge rätt till stöd med självbestämmande. Konsekvensen skulle bli att många personer med psykiska funktionsnedsättningar inte längre kan leva som andra, menar debattörerna.

 

– För oss enskilda, anhöriga och familjer som lever med funktionsnedsättning innebär förslagen genomgripande försämringar av våra liv. För staten innebär förändringarna en besparing på en halv miljard i en utgiftsbudget på över 970 miljarder. På samhällsnivå menar utredningen att det handlar om ett nollsummespel, då besparingen kommer att överföras till kommunerna för ökade kostnader. Vi menar att de uppsplittrade insatserna som ska ersätta personlig assistans snarare kommer att skapa betydande merkostnader för samhället, skriver debattörerna.