Assistenters löner halkar efter

Foto: Riksbanken

Under de senaste . fyra åren har löneökningstakten för personliga assistenter halkat efter många andra yrkesgrupper. Trots att yrket tillhör ett av de lägst avlönade i landet så har löneutvecklingen blivit ännu sämre jämfört med jobb med liknande löneläge.

Det är i Medlingsinstitutets rapport ”Yrke lön och kön”, som det framgår att yrket personlig assistent har en dålig löneutveckling jämfört med många andra yrken. Mellan åren 2014 och 2017 har löneökningstakten för assistenter varit 1,6 procent per år, vilket är långt under den genomsnittliga ökningen på 2,3 procent för de 383 yrken som Medlingsinstitutet undersökt.

 

Under de fyra undersökta åren har assistenternas genomsnittliga lön höjts med omkring en tusenlapp, från omkring 22 000 till 23 000 kronor per månad. Dessutom visade undersökningen att yrkets löneutveckling försämrats i relation till andra yrken med liknande löner, exempelvis undersköterskor som fått en betydligt större löneökning.

 

En av Medlingsinstitutets förklaringar till varför just personliga assistenter haft en så dålig löneutveckling hänger ihop med förändringen av hur den statliga ersättningen för assistanstimmar räknats upp. Ersättningen har inte följt löneökningstakten, vilket påverkat alla personliga assistenters möjligheter att få högre löner. Både arbetsgivarna och fackförbundet Kommunal har riktat kritik mot att staten inte räknat upp assistansersättningen tillräckligt för att yrket ska klara av den generella  löneökningstakten. Under förra avtalsrörelsen fick Kommunal till och med varsla om konflikt för att få ut löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden. De tycker nu att assistansersättningen måste ses över.

 

– Här är det staten som bestämmer assistansersättningen varje år i budgeten och det är väldigt nära statlig lönebildning. Det är inte rimligt att det som avgör är hur mycket pengar som finns kvar i finansministerns budget, säger Tobias Baudin, Kommunals förbundsordförande till tidningen Kommunalarbetaren.

 

Under 2016 höjdes schablonersättningen i assistansersättningen med bara 1,05 procent. Det var en sänkning från föregående år då den låg på 1,4 procent. Under 2017 kom Vänsterpartiet och den socialdemokratiska regeringen överens om att återigen höja ersättningen för 2018 till 1,5 procent. Dessutom beslutade de att räkna upp schablonersättningen mer under de kommande tre åren.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall