KD kräver lagändringar

Pia Steensland. Foto: Sveriges Riksdag

De läckta förslagen . från LSS-utredningen har skapat starka reaktioner under den senaste tiden. Nu flaggar kristdemokraten Pia Steensland för att det behövs snabba lagändringar.

Bland många av de förslag som läckt ut från den pågående LSS-utredningen så är det förslagen att barn ska förlora sin rätt till assistans och att enbart praktiska hjälpbehov ska ge rätt till assistans som rört upp mest känslor. I en intervju med sajten Assistanskoll.se vill därför Pia Steensland, som är Kristdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor, se snabba lagändringar där exempelvis andning och sondmatning blir en självklar del av de grundläggande behoven.

– Vi måste omgående hjälpa dem som hamnat i kläm i den rådande rättspraxisen som strider emot lagens intentioner. Vi måste skapa en juridiskt hållbar definition av grundläggande behov. Att andning och sondmatning ska räknas dit är en självklarhet, säger hon till sajten.

 

Pia Steensland är mycket kritisk till att LSS-utredningen arbetar med ett förslag där barn under 16 år inte längre ska beviljas assistans.

– Om uppgifterna i media stämmer, anser vi att förslagen saknar en tydlig förbättring jämfört med dagens insats. Tvärtom ser vi risker för förödande konsekvenser om de blir verklighet, säger hon till sajten.

 

Nu menar Pia Steensland att det inte finns tid att vänta på att LSS–utredningen ska bli klar den 15 december, politikerna behöver agera nu för att hitta lösningar på de akuta effekterna av den rådande rättspraxisen.

– Rapporterna från Socialstyrelsen och Försäkringskassan som presenterades för snart ett år sedan och som beskriver konsekvenserna av rådande rättspraxis ger tillräckligt underlag för en lagändring.

 

Hon säger vidare till Assistanskoll att det finns en bred enighet i riksdagen om att genomföra snabba lagändringar.


– Under valrörelsen var samtliga partier, inte minst Socialdemokraterna, eniga om att det krävs förändring. Därför väckte vi utskottsinitiativet på Socialutskottets första möte. Det är dags att gå från ord till handling. Om ett enigt utskott sluter upp bakom utskottsinitiativet bedömer vi att även en övergångsregering har mandat för att hitta de politiska lösningar som krävs i denna akuta situation. Vår förhoppning är att samtliga partier nu är redo att gå från ord till handling, säger hon.