Okunskap skapar arbetslöshet

Okunskap och förutfattade . meningar. Det är ofta förklaringen till att många arbetsgivare har så lågt intresse av att anställa personer med funktionsnedsättning. Det visar en undersökning som Arbetsförmedlingen har låtit göra.

Trots en stark arbetsmarknad och stor efterfrågan på arbetskraft har arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning legat kvar på en hög nivå. En ny undersökning från Arbetsförmedlingen som kom nyligen visar att det bland arbetsgivarna finns mycket okunskap och förutfattade meningar om personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Det handlar bland annat om förmågan att vara social och att hantera stress.

 

Det framkommer i undersökningen som gjorts med 914 arbetsgivare under tre månader  i år. I svaren på de öppna frågorna har många gett tecken på förställningar om att ”det kan vara ett problem att hantera stress”, ”det kan vara svårt med det sociala”, ”vi arbetar i högt tempo så tyvärr fungerar det inte med funktionsnedsatta” och likande.

 

– Om man klarar stress eller inte har inte med funktionsnedsättningen att göra, det handlar om din personliga läggning, säger Maria Kindahl, chef för avdelningen Förmedling och Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Erfarenheten viktig

Sannolikheten att anställa någon med en funktionsnedsättning ökar flera gånger om bland de som redan har erfarenhet av att ha en anställd person med en funktionsnedsättning

 

Arbetsförmedlingens undersökning är en del av ett regeringsuppdrag som myndigheten fick 2017 om att genomföra informationsinsatser för att få fler arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning.

 

I våras startade kampanjen Gör plats med fokus på att lyfta frågan. Del två i kampanjen drar igång nu i höst genom filmsnuttar på bio och i tv, vilka utgår från resultat från undersökningen.

 

– Syftet med filmerna är att avdramatisera och visa på att människor med en funktionsnedsättning är som vem som helst. En del klarar stress, andra inte, en del fikar gärna med kollegorna, andra vill hellre jobba på. Vi hoppas att filmerna ska bidra till att öka kunskapen och få fler arbetsgivare att tänka i nya banor när de rekryterar, säger Maria Kindahl.

Närmare tusen arbetsgivare svarade

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer bland 914 arbetsgivare med 5 till 250 anställda inom branscherna vård, it och bygg med en spridning över hela Sverige. De som svarat i undersökningen är den som är ansvarig för rekrytering på företaget.

 

Cirka en av fem inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning av något slag. Det kan handla om nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller kognitivt. Av dessa cirka 65 000 personer har majoriteten minst gymnasieutbildning men ändå svårt att komma in på arbetsmarknaden. Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 81 procent hos övriga befolkningen, enligt statistik från SCB.