Utredningen har blivit försenad

Den 15 december . skulle den kritiserade LSS-utredningen ha lämnats över till regeringen, men nu har datumet skjutits upp till i januari nästa år.

Det är Gunilla Malmborg som är regeringens tillsatta utredare när det gäller LSS-utredningen som innebär en total översyn av LSS och assistansersättningen. Allt från kostnader och bedömningar till frågan om privata anordnare, personkretsar och huvudmannaskapet ska analyseras.

 

Från början var planen att utredningen skulle presenteras för regeringen senast den 1 oktober 2018. Men efter det att utredningen fått nya tilläggsdirektiv med ett slopat krav på besparingar inom assistansersättningen, så förlängdes utredningstiden till den 15 december 2018. Och nu har tiden förlängts ytterligare en gång med nästan en hel månad fram till den 10 januari 2019.

 

– Det beror inte på oss, utan vi har fått en annan tid inbokad hos ministern (Lena Hallengren). Det fungerar så att man sätter en dag då det ska vara klart och sedan får man boka in en tid hos ministern och då har vi fått en annan tid, säger Cecilia Ljung, en av sekreterarna i utredningen.

 

Ansvarig minister för utredningen är barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).

 

Vid två tillfällen har förslag läckt ut från utredningen, dels i februari 2018 och dels i oktober. Båda gångerna har debattörer och organisationer inom funkisrörelsen riktat skarp kritik med de läckta förslagen som bland annat handlat om att barn under 16 år inte längre ha rätt till personlig assistans och att personer som har assistans på grund av utmanande beteende och psykisk funktionsnedsättning inte ska få assistans, utan två nya kommunala insatser istället.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall