Ökat förakt för funkisar

Misstron och föraktet . mot personer med funktionsnedsättningar växer. Det anser ett antal forskare och studenter i en ny debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Dagens samhällsdebatt präglas av ett generellt svaghetsförakt där utsatta grupper blir syndabockar. personer med olika typer av funktionsnedsättningar utsätts för en våg av misstro, vilket urholkar de mänskliga rättigheterna. Det anser en rad debattörer i en opinionsartikel i Dagens Samhälle nyligen.

 

Debattörerna, som flera av dem själva har erfarenheter av olika typer av funktionsnedsättningar,  är bland annat Linda Örulv som är biträdande lektor på Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier vid Linköpings universitet, samt Hanna Bertilsdotter Rosqvist som är docent i sociologi och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola, samt IT-studenten och personlig assistenten Ella Elonen, samt Kai Bergendal, genuspedagog och sociolog.

Ett utbrett svaghetsförakt

Debattörerna anser att synen på funktionshinder hänger ihop med de idéströmningar som färgar den övriga samhällsdebatten. Deras bild är att även om Sverige går framåt ekonomiskt så sprider sig ett generellt svaghetsförakt där utsatta grupper blir syndabockar för både reella problem och grundlösa hotbilder. De menar att lagarna som är tänkta att stötta och lyfta svaga grupper blivit urholkade.

 

”Vi ser att byråkratins behov gå före våra. Vissa av oss kämpar för våra liv, andra för att inte bara överleva, utan också leva. Vi ser våra vänner vanvårdas och tyna bort, ser hur de lagar som skulle förhindra det negligeras. Människor nekas den hjälp som krävs för att kunna ta sig ur sängen, kommunicera, sköta hygien, få i sig föda och vätska, gå på toaletten, andas.”, skriver de

Se oss som likvärdiga

Nu uppmanar de både landets politiker, organisationer och medmänniskor att tillsammans styra in Sverige i en annan riktning.

 

”Det här behöver inte ske. Politiker, säkra stödet för oss som behöver det! Utförare, låt insatser utgå från hur vi faktiskt fungerar, inte från hur vi “borde” fungera! Medmänniskor, se oss funktionshindrade som likvärdiga medborgare! Stoppa nedmonteringen av våra mänskliga rättigheter.”, skriver de.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall