Här är staden med bäst tillgänglighet

Holländska Breda är . den stad i EU som jobbar bäst med tillgänglighetsfrågor just nu. Det slog EU-kommissionen fast nyligen när priset Access City Award 2019 delades ut. 

Det var i början av december som Access City-priset delades ut vid en ceremoni i Bryssel . Vinnare blev den holländska staden Breda med omkring 175 000 invånare för de förbättringar som staden kontinuerligt gör för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar. I motiveringen framgår att Breda ses som en inspirationskälla för städer både i och utanför Europa som möter liknande utmaningar.

 

– Personer med funktionsnedsättning känner sig alltför ofta isolerade på grund av att de inte har samma tillgång till offentliga platser och transportmedel, sa sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen vid prisutdelningen.

 

– I Breda är parker, butiker och andra offentliga platser tillgängliga för alla. Tack vare digital teknik kan alla invånare ta sig runt med de offentliga transportmedlen. Och Bredas investeringar lönar sig. Stadens satsning på att inkludera alla har fått turismen att blomstra, sa Marianne Thyssen.

 

I samband med prisutdelningen uppmärksammade Europaåret för kulturarv även städer som gjort framstående insatser för att göra sitt kulturarv tillgängligt. Vinnare blev Viborg i Danmark och Monteverde i Italien.

 

– Ett av huvudmålen med Europaåret för kulturarv är att göra det möjligt för alla att upptäcka och ta del av vårt kulturarv. Därför är jag väldigt glad över att årets upplaga av Access City-priset inkluderar ett specialpris till två städer som har gjort sina kulturarvsplatser mer tillgängliga, sa utbildnings- och kulturkommissionär Tibor Navracsics.

 

52 städer ansökte till EU-kommissionen om Access City-priset 2019. På andra respektive tredje plats kom Évreux i Frankrike och Gdynia i Polen. Juryn lovordade Évreux för stadens särskilda inriktning på osynliga funktionsnedsättningar, och Gdynia för initiativ som omfattar personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Även Kaposvár i Ungern och Vigo i Spanien fick särskilda omnämnanden. Kaposvár fick erkännande för sina kontinuerliga förbättringar och Vigo för innovativ arkitektur i en krävande topografi.

 

Vinnare av priset i fjol blev Lyon i Frankrike.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall