Riksdagen kräver lagändring

Förändra LSS så . att hjälp med sondmatning och andning ska ses som grundläggande behov med rätt till personlig assistans. Det kravet ställer nu riksdagen på övergångsregeringen och dess efterträdare, oavsett partifärg.

Det var under torsdagen den 20 december som riksdagen förde fram kravet, vilket kom i samband med budgetförslaget för hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen där frågan om assistansersättningen är en del. Riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

Även om det är Moderaternas och Kristdemokraternas budgetalternativ som styr besluten är kravet på en lagändring gällande ersättning för hjälp med andning och sondmatning något som hela riksdagen ställer sig bakom, erfar nyhetsbyrån TT.

 

– Vi välkomnar det som Moderaterna och Kristdemokraterna lagt fram om andning och sondmatning, sade Kristina Nilsson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott i ett replikskifte om den personliga assistansen med utskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD), när riksdagen debatterade frågan.

 

Ankarberg Johansson påminde samtidigt om att M och KD anser att staten ska ta ett större ansvar för den personliga assistansen, den bör inte vara delad mellan stat, kommuner och landsting så som det är i dag.

Utskottet skjuter i och med att M och KD:s budget vann till 350 miljoner kronor till anslaget för den statliga assistansersättningen. Pengarna ska användas för att täcka ökade kostnader när lagen ändras för att andning och sondmatning ska ses som grundläggande. En lagändring kan tidigast vara på plats vid halvårsskiftet 2019.

 

Totalt fick knappt 98 miljarder kronor ur statens budget för 2019 till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar läggs på området aktivitets- och sjukersättningar, knappt 44 miljarder kronor.