Ny avgift för anordnare

I samband med . årsskiftet infördes en ny avgift på 30 000 kronor för alla ansökningar om tillstånd för att bli assistansanordnare. Samtidigt ställs nu ännu hårdare krav på de som söker tillståndet.

Det är från den 1 januari 2019 som samtliga ansökningar om tillstånd och även ändringar för SoL och LSS-verksamheter hos IVO medför en avgift. Kostnaden ligger på 30 000 kronor för att ansöka om ett tillstånd och 21 000 kronor för att ansöka om en ändring.

 

Höjningen kommer efter ett beslut som riksdagen fattat som också innebär nya krav för att få och för att behålla ett tillstånd. Dessutom ska nu fler typer av verksamheter ha ett tillstånd.

 

Fyra nya typer av verksamheter behöver tillstånd, till exempel hemtjänst. Samtidigt tillkommer nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att ett sökande bolag ska få och sedan behålla ett tillstånd.

 

– Det vi tycker är viktigt är att de brukare som är beroende av en professionellt utförd omsorg ska få det. Vi utvecklar våra bedömningar av vad som är god kvalitet i takt med att lagar och regler förändras. Det här innebär att den som ansöker om tillstånd hos IVO nu behöver styrka att de har insikt kring ekonomi, arbetsrätt och de regler som gäller för verksamheten de söker tillstånd för, säger Anna Sundberg, chef för avdelningen för tillståndsprövning på IVO i ett pressmeddelande.

 

För att få tillstånd ska den som ansöker ha skaffat sig insikt i de regler som gäller för verksamheten, genom bland annat utbildning och erfarenhet. Insikt finns hittills bara definierat i förarbeten och det kommer att växa fram en praxis inom området enligt IVO.

 

Den som söker tillstånd ska också vara lämplig och ha ekonomiska förutsättningar att bedriva den sökta verksamheten. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att bolaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Lämplighet handlar i sin tur om bredare förutsättningar och tidigare agerande, till exempel skulder eller brottslighet.

 

Den som har ett tillstånd ska sedan fortlöpande uppfylla kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.

 

Riksdagens beslut om avgifterna och de skärpta reglerna togs i juni 2018 genom propositionen ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden”.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall