Massiv kritik mot utredningen

Foto: Magnus Norden/RBU

Ilska, sorg, frustration . och chock. Det blev starka reaktioner från både politiker och funktionshinderrörelsen i slutet av veckan efter det att den särskilda utredaren Gunilla Malmborg i torsdags lämnat över den så hårt kritiserade LSS-utredningen.

De flesta stora svenska medier fanns på plats när den särskilda utredaren Gunilla Malmborg lämnade över utredningen Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till den sittande övergångsregeringen. Flera av förslagen var kända sedan innan eftersom de läckt ut, bland annat att personlig assistans för barn under 16 år ska dras in för en annan insats kallad personligt stöd till barn. Utredningen föreslår också att en ny schablon ska införas på 15 timmar för de behov som är utöver grundläggande behov, att staten ska ansvara för den personliga assistansen och kommunerna de nya LSS-insatserna, samt att assistans som utförs av närstående ska innebära en lägre ekonomisk ersättning.

 

– Jag gör inga besparingar, ingen som har LSS-insatser i dag kommer att bli utan insatser, sa Gunilla Malmborg till Sveriges Radios Eko i samband med presskonferensen.

Ett kliv tillbaka

Direkt efter att utredningen presenterats under eftermiddagen gick de flesta organisationer inom rörelsen ut med fördömande uttalanden kring innehållet i utredningen. Bland annat ansåg Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige, att förslagen är ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade rätt att bestämma över sina egna liv.

 

– Det centrala i vår kritik är att förslagen slår mot LSS grundläggande principer om självbestämmande, goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra. Därmed strider förslagen mot mänskliga rättigheter och mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den alarmerande utveckling vi sett under senare år – där mänskliga rättigheter och individers självbestämmande får stå tillbaka för kostnadskalkyler och kollektiva lösningar – kommer med utredningens förslag snarare förstärkas än bromsas, säger Mikael Klein i ett pressmeddelande.

En sorgens dag

Vilhelm Ekensteen, ordförande för Intressegruppen för Assistansberättigade som under 1993 tryckte på för att förverkliga hela LSS-reformen, uttryckte sin sorg över torsdagens förslag genom en kommentar på IFA:s sajt:

 

– Det är med en stor sorg jag i dag har tvingats ta del av ett förslag, framtaget av en statligt finansierad utredning, som om det genomförs tar ifrån mig min myndighet och min värdighet. Samma rätt som jag med en sådan stolthet var med och kämpade fram 1993 vill man nu ta ifrån mig och mina kamrater. En livstid som människa har jag levt. Men bara ett fåtal av dessa år har jag till fullo upplevt mig vara en myndig person där jag har kunnat bestämma över hur jag vill leva mitt liv, skriver han.

 

Även Maria Persdotter, ordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, riktade skarp kritik mot utredningen under torsdagen, bland annat kring situationen för barn som helt förlorar rätten till assistans och att de nu riskerar en mer rättsosäker vardag.

 

– Vi kommer att få 290 olika tolkningar av vad barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska kunna få för stöd. Redan i dag går många föräldrar på knäna och överväger att placera sitt barn på ett barnboende. Med utredningens förslag kommer vi att få se en explosion av antalet barnboenden, säger hon i pressmeddelandet.

Får aldrig bli verklighet

Utredningen väckte också en hel del politiska reaktioner från både vänster och höger. Bland annat ansåg Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet, att hela utredningen är ett stort misslyckande.

 

– Utredningens förslag är oacceptabla och riskerar att radera LSS som reform. Många familjer med funktionshindrade barn kommer inte att orka när barnen inte får sina rättigheter tillgodosedda. Nu får vi se till att de här förslagen aldrig blir verklighet och att vi får en ny utredning snarast, säger hon i ett uttalande.

 

Pia Steensland, som är talesperson i funktionshinderfrågor för Kristdemokraterna, hoppades in i det sista att utredarna skulle lyssna på den framförda kritiken genom att tona ner de mest kritiserade förlagen.

 

–  Dessvärre finns de läckta förslag som skapat mest oro inom funkisrörelsen kvar. Personlig assistans är en LSS-insats som är ovärderlig för att skapa en trygghet och ett kontinuerligt stöd i många människors liv och vardag. Jag har svårt att förstå finessen med att ta bort rätten till assistans för barn under 16 år med omfattande funktionsnedsättning och för vuxna människor som är extra känsliga för förändringar, säger hon i en kommentar på Facebook.

 

En eventuell ny LSS-lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall