Nytt upprop inför EU-valet

Med mindre än . 100 dagar kvar till Europavalet den 26 maj har det nu dragits igång ett upprop för att göra valet så tillgängligt som möjligt.

Det är European Disability Forum, EDF som startat uppropet ”Europaval för alla” . Där efterlyser EDF åtgärder från EU:s alla regeringar för att göra valet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Trappor i vallokaler, långa och komplicerade instruktioner och oläsliga röstsedlar är bara några av de problem som fortfarande finns runt om i medlemsländerna i samband med val, det trots att vi nu står på år 2019 i kalendern.

 

Över 80 miljoner personer med olika typer av funktionsnedsättningar möter olika sorters hinder i vallokalerna runt om i Europa. Många av dem är dessutom lätta att åtgärda. Därför vill nu EDF sätta press på Europas politiker så att valen blir tillgängliga för alla, inte minst i en tid där röstdeltagandet minskar och där tilliten till politiken sjunker. Och redan efter en kort tid hade upproret samlat in över 3 000 namnunderskrifter.

 

Den 15 februari var det exakt 100 dagar till Europavalet, vilket fått bland annat Funktionsrätt Sverige att sprida EDF:s upprop i sina kanaler. Funktionsrätt Sverige kommer dessutom att arrangera en temadag kring valet på Europahuset i Stockholm den 19 mars.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall