Elever stressade i skolan

Tired 8 years old boy doing his homework at the table. Child reading a book at the desk.

Barn med olika . typer av funktionsnedsättningar är mer stressade över skolarbetet jämfört med andra elever. Det visar en ny rapport från Myndigheten för delaktighet som Sveriges Radio tagit del av.

Det var under fredagen som Ekot på Sveriges radio kunde berätta att nästan hälften av alla barn med någon typ av funktionsnedsättning upplever sig vara stressade över skolarbetet. Det framkom i en rapport som Myndigheten för delaktighet skrivit.

 

Totalt är det 48 procent av eleverna med funktionsnedsättning som upplever stress över skolarbetet medan samma siffra är 38 procent bland de andra eleverna. Inom gruppen av personer med funktionsnedsättningar ingår både personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer. Mest stressade är flickor med funktionsnedsättningar där 56 procent upplever stress över skolarbetet, det enligt Ekots rapportering.

 

Malin Ekman Aldén är generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Hon är oroad över siffrorna och skolans förmåga att fånga upp de här barnen.

 

– Det verkar vara så att skolan inte riktigt kan erbjuda en tillgänglig och flexibel miljö som den borde göra. Det leder ju till att man kan känna sig pressad och stressad, men också att det blir svårare att nå målen. Det är en väldigt allvarlig situation, säger hon till Ekot.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall