Sondmatning återinförs till sommaren

Close-up view of enteral feeding

Andning och sondmatning . ska återigen ses som ett grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans. Det blev klart under torsdagen när socialminister Lena Hallengren (S) presenterade förslaget under en pressträff. Lagändringen ska börja gälla från den 1 juli.

Under lång tid har regeringen fått saftig kritik för att sondmatning bedömts inte vara ett grundläggande behov sedan maj 2016. Men från och med den 1 juli 2019 ska det bli ändring på det enligt ett nytt lagförslag som socialminister Lena Hallengren (S) presenterade i torsdags.

 

– Lagförslaget ska rätta till en av de mest uppmärksammade bristerna i nuvarande lag. Att en grupp med stora behov, ofta barn, har fått beskedet att deras behov av hjälp med andning och sondmatning inte har gett rätt till personlig assistans. Det har fått till följd att personer med behov har fått se sin personliga assistans indragen. Så ska vi inte ha det, säger Lena Hallengren till SVT.

 

Regeringens första lagförslag

Förslaget är den nya regeringens första gemensamma lagförlag sedan januariavtalet, vilket Lena Hallengren uppmärksammade genom att tacka Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Totalt finns 350 miljoner kronor avsatta för det i den nya budgeten och enligt Lena Hallengren så är både S, MP, C och L beredda att skjuta till mer pengar om det behövs. Många barn som har personlig assistans kommer att beröras av förslaget.

 

– Vi ser fram emot att det här löser en stor del av de problem som barn och deras familjer upplever, säger Lena Hallengren till SVT.

 

Tumme upp från många

Lagförslaget fick lovord från många organistioner inom funkisrörelsen under torsdagen, bland annat från RBU, Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

 

– Det är bra att politiken lyssnat på vår kritik. Vi har i ett par års tid lyft det fullständigt absurda i att andning inte har betraktats som ett grundläggande behov, eller att man inte har fått räkna den tid det tar att sondmata sitt barn. Utmaningen blir att få Försäkringskassan att följa den här förändringen i LSS. I våras kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som sa att sondmatning ska betraktas som en måltid och kunna ge rätt till personlig assistans. Den domen har Försäkringskassan valt att strunta i, säger Maria Persdotter, RBU:s ordförande i ett uttalande.

 

Även på Riksföreningen JAG var man positiv till förändringen.

 

– Ministerns uttalanden väcker stora förhoppningar bland barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar som de senaste åren kämpat för att få – eller behålla – sin personliga assistans, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef för Riksföreningen JAG i ett uttalande.

 

Finns mer att göra

Även Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige, hyllade förändringen men lyfte också frågan om att det finns fler akuta åtgärder för regeringen att ta tag i inom LSS-området.

 

Det är glädjande att regeringen nu beslutar om en lagändring i LSS som innebär att andning och sondmatning nu återigen räknas som grundläggande behov. ”Lagändringen är ett viktigt steg mot återställandet av LSS”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Det är ju egentligen alldeles självklart att andning och sondmatning tillhör en människas grundläggande behov”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

 

– Nu har förnuftet segrat och det är bra. Vi hoppas nu att Försäkringskassan lystrar till lagändringen. Vi ser fram emot att regeringen nu fortsätter på inslagen väg och genomför de utlovade förändringarna, exempelvis vad gäller egenvård och tydliggörande av föräldraansvar. Det finns också domar som påverkat andra insatser enligt LSS i felaktig riktning och som regeringen behöver ta tag i. Vi förutsätter också att de här förändringarna sker skyndsamt och inte försenas av utdragna utredningar, säger hon i ett uttalande.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall