4 av 5 fick avslag

Mer än 80 . procent av alla förstagångsansökningar av assistansersättning fick avslag under förra året. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Bara 17 procent av de 1 264 förstagångsansökningarna av assistansersättning blev beviljade under 2018. Det visar siffror från Försäkringskassan som sajten Assistanskoll.se tagit fram. Den låga siffran är dock en ökning med 1,5 procent sedan sommaren 2018, men är ändå inte i närheten av hur det exempelvis såg ut sommaren 2015 då över 37 procent fick sina ansökningar beviljade.

 

Det var efter år 2006/2007 som antalet beviljanden började sjunka, men det var först efter 2015 som utvecklingen accelererade. Under 1995 beviljades 78 procent av alla förstagångsansökningar assistansersättning.

 

Siffran 1 264 är det lägsta antalet förstagångsansökningar som Försäkringskassan fått in sedan reformen infördes. Under 2015 var samma siffra 1 915.

 

Under december 2018 hade 14 508 personer assistansersättning i Sverige, vilket är en minskning med 1 648 personer sedan juni 2015.

– Anledningen är att utflödet från ersättningen är något högre än inflödet till ersättningen. Utflödet består nu mestadels av individer som avlider och kan därför inte förväntas bli mycket lägre, samtidigt har inflödet stabiliserats på en nivå som är något lägre än utflödet. Nettoeffekten blir att antalet mottagare långsamt minskar, säger Love Sjölund, analytiker på Försäkringskassan till Assistanskoll.se.