Ifa protesterar mot föreslagen schablon

Maximalt 15 timmar . per vecka för det som kallas för andra personliga behov. Det var ett av förslagen från den så hårt kritiserade LSS-utredningen som presenterades i början av året. Nu har Intressegruppen för assistansberättigade, Ifa, satt ner foten genom att lämna in en protestskrivelse till regeringen.

Det var i veckan som Ifa skickade in en skrivelse till Regeringen och Socialutskottet kring LSS-utredningens förslag om att införa en schablon på 15 timmar för det som kallas för andra personliga behov. Ifa menar att levnadsvillkoren för personer i behov av personlig assistans riskerar att försämras drastiskt om förslaget blir verklighet.

 

– Vi vänder oss starkt emot förslaget om en schablon för andra personliga behov med 15 timmar per vecka. Detta är ett förslag med katastrofala konsekvenser. Ett genomsnitt på 60 timmar ska således bli 15 enligt utredningsförslaget. Det kommer inte att vara möjligt, utan förödande följder. För vissa personer innebär det kanske till och med att 100 timmar ska bli 15. Naturligtvis kommer detta slå enormt hårt, obarmhärtigt hårt. Det kommer att rasera hela livet för människor, skriver de.

 

Utredningen presenterade ett förslag att det ska finnas en möjlighet att ansöka om ytterligare timmar för behov som är relaterade till arbete eller studier, som ska göra det möjligt att delta i samhällslivet eller för egenvård. Men det är tillägg som Ifa menar är verklighetsfrånvända.

 

– Många assistansanvändare har inte arbete eller studerar. De flesta ägnar heller inte mycket tid till egenvård. Att delta i samhällslivet, dvs sociala, tidsbestämda aktiviteter utanför hemmet, sker också i begränsad utsträckning, skriver de.

 

Dessutom menar Ifa att utredningen helt förbisett en människas hjälpbehov i bostaden, det trots att den typen av behov utgör en väldigt stor del av mångas hjälpbehov.

 

– Tid måste kunna beviljas för det som den enskilde behöver och vill göra i hemmet, små eller stora saker, som att klia sig på näsan, ändra sittställning, lyfta handen, byta kanal på tv:n, laga mat, göra inköp, tvätta kläder, gå ut med hunden, vattna blommorna, boka färdtjänst, ringa barnen, ta hand om barnen. Exemplen är oändliga, skriver de.

 

Ifa menar att utredningens förslag skulle leda till att assistansberättigade riskerar att hamnar i en fullständig passivitet utan tillgång till assistans vid de hjälpbehov som hela tiden uppstår och att det skulle få såpass allvarliga konsekvenser att det inte bör gå ut på remiss.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall