Kraftig ökning av kommunal assistans

Den kommunalt beslutade . assistansen ökade kraftigt mellan 2016 och 2017. För barn mellan noll och tolv år ökade den kommunala assistansen med hela 22 procent enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Men ministern Lena Hallengren anser inte att staten lämpar över kostnader för personlig assistans på kommunerna.

Läs mer

Så ska valet bli tillgängligt

För dåligt placerade . valsedlar i var femte vallokal, för lite utrymme bakom röstningsskärmarna i mer än var tredje lokal och skyltar, symboler och texter som varit för svåra att läsa. Vid de sista årens val har tillgängligheten till vallokalerna fått ett rejält underbetyg. Nu ska en ny checklista förhindra att det upprepas 2018.

Läs mer

Hopp och ilska efter nya domen

Sondmatning räknas som . ett grundläggande behov och ger rätt till personlig assistans. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom nyligen. Nyheten har orsakat både glädje och ilska inom funkisrörelsen. Bland annat anser RBU att Försäkringskassan orsakat en skandal.

Läs mer

Vill väcka debatt med film

Gör ett filmklipp . som visar något av alla de behov som Försäkringskassan inte längre bedömer som grundläggande. Det är uppmaningen från gruppen Aktion LSS och PA på Facebook. Nu hoppas de kunna få ordentlig fart på debatten för att rädda assistansen.

Läs mer

Han är årets assistent!

Han får familjen . Moritz son Simon att ta sig till jobbet med ett stort leende, han sätter honom ständigt i centrum och har så gjort i tolv års tid. Redan som liten fastnade han för yrket personlig assistent och nu ser han det som sin livsuppgift. Det är därför som assistenten Andreas Nilsson från Luleå har vunnit Leva & Jobba med Assistans utmärkelse Årets assistent 2017!

Läs mer

Majoritet nöjda med assistansen

Nyligen presenterades en . omfattande undersökning från SKL där personer med funktionsnedsättningar fick svara på frågor om hur de upplever den personliga assistansen. En övervägande majoritet är positiva till hur det fungerar.

Läs mer

Lena Hallengren ny minister

Det blir Lena . Hallengren (S) som tar över som ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister efter Åsa Regnér som fått ett toppjobb inom FN. Nu hoppas funkisrörelsen på ljusare tider och en kursändring av assistansutredningen.

Läs mer

LSS kan bli het valfråga

LSS-frågan kan bli . en viktig fråga i valet. Det menar den tidigare socialministern Bengt Westerberg. Efter att några av förslagen från LSS-utredningen läckt ut har flera politiker redan gett sig in i debatten.

Läs mer

Starka reaktioner efter förslagen

Barn under tolv år . och äldre över 80 år ska inte få personlig assistans. Det är grunden i det utkast till förslag från LSS-utredningen som SVT Nyheter tagit del av. Nyheten har fått mängder av organisationer, debattörer och människor i behov av assistans att gå i taket.

Läs mer