Skapa #Metoo för funkisar

Kampanjen #Metoo har . lyft upp de så viktiga frågorna om sexuella övergrepp och kränkningar som pågått emot kvinnor i åratal. Nu efterfrågar debattörer en liknande kampanj för personer med funktionsnedsättningar för att belysa de övergrepp och orättvisor som de så ofta drabbas av.

Läs mer

Barnboenden skapar oro

Det byggs just . nu allt fler boenden för barn med funktionsnedsättningar. Det har fått bland annat Maria Persdotter från RBU att känna en oro över att 50-talets institutionssamhälle är på väg tillbaka eftersom byggandet är en konsekvens av att allt fler familjer får assistansen indragen.

Läs mer

Hans smarta inlägg har delats av hundratals

Tänk om reglerna . för att få vabba för sitt sjuka barn var utformade på samma sätt som de för personlig assistans? Den tanken slog Johan Klinthammar som har en son med en ovanlig funktionsnedsättning. Nu har hans inlägg på Facebook om just det setts av tusentals människor.

Läs mer

Barn får de flesta avslagen

Barn och personer . med psykiska funktionsnedsättningar. Det är de två största grupperna som nekas assistansersättning i störst utsträckning, det enligt en ny analys som Försäkringskassan gjort för att få en förklaring till det så kraftigt ökade antalet avslag.

Läs mer

Hon är årets assistent!

Hon är som en . kameleont som knappt syns och hörs i familjen Karlssons hem, hon skickar självmant in avvikelserapporter när hon gjort fel och är sexårige Oskars händer oavsett om det gäller toalettbesök eller bus. Det är därför som assistenten Mikaela Jonsson från Ålem utanför Kalmar har vunnit Leva & Jobba med Assistans utmärkelse Årets assistent!

Läs mer

Kommun dömd för bristande tillgänglighet

Nu har det första . fallet av diskriminering i form av bristande tillgänglighet avgjorts i domstol. Först att bli dömd för brottet blev Vara kommun som inte åtgärdat en skolas bristfälliga rullstolsramper så att en pojke på skolan kunde använda ramperna utan risk.

Läs mer

RBU slår larm om barnen

Samhällets stöd till . barn med funktionsnedsättning minskar, det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen om insatser för personer med funktionsnedsättning. Nu slår RBU larm för att få stopp på utvecklingen.

Läs mer

Oro när folkhögskolorna lägger ner utbildningar

Under de senaste . åren har flera folkhögskolor tvingats lägga ner kurser som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar. Nu kräver Handikappförbunden att regeringen agerar för att stoppa utvecklingen, bland annat genom en namninsamling.

Läs mer

Fler satsningar på anhöriga

Allt fler organisationer . gör satsningar på stödgrupper för anhöriga runt barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Senast ut i raden är Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL, som startar ett projekt för att stötta anhöriga som är ställföreträdande arbetsledare.

Läs mer

Unik lots ger vägledning

Göteborg Stad är . enda kommun i landet som just nu har en lots med syfte att kunna stötta och vägleda barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga i jakten på rätt hjälp i samhället. Bara under fjolåret har över 400 personer kontaktat lotsarna.

Läs mer