Forskarlarmet: Gör inte som oss

Den svenska LSS . -utredningens förslag att flytta ansvaret för den personliga assistansen för barn från stat till kommun har fått stark kritik. Nu varnar även brittiska forskare Sverige för att ta den vägen.

Läs mer

Så ska fler bli fysiskt aktiva

Ständigt sägs det . hur viktigt det är med motion och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättningar. Men en ny studie visar nu att det finns flera stora hinder som stoppar många som vill bli mer aktiva.

Läs mer

De vill göra naturen mer tillgänglig

För många personer . med fysiska funktionsnedsättningar är friluftsliv och naturupplevelser mer eller mindre otänkbara, inte sällan beroende på dålig tillgänglighet. Men nu ska en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR i Östersund undersöka hur företag och organisationer kan göra tillgängligheten till naturen bättre.

Läs mer

Oro när anhöriga blir allt mer ifrågasatta

Den statliga utredningen . kring personlig assistans skapar många orosmoln just nu, senast när det gäller översynen av reglerna kring anhöriga som personliga assistenter. Det gör att många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar känner sig pressade eftersom de anser sig inte ha något annat val.

Läs mer

Rädsla för indragningar drabbar relationer

En allt större . rädsla över att få sin personliga assistans minskad eller indragen har gjort det tuffare för personer med funktionsnedsättningar att flytta ihop och bilda familj. Det på grund av att Försäkringskassan och kommuner i olika utsträckning förväntar sig att partnern tar ansvaret istället. Det visar pågående forskning från Umeå.

Läs mer

Ny teknik mot trycksår

Ny teknik som . möjliggör snabbare upptäckt om en person i rullstol sitter i fel position. Det är vad ett nytt forskningsprojekt mellan Permobil och Mittuniversitetet utvecklat för att förebygga trycksår.

Läs mer

Medforskare i projekt om egenorganisering

I ett forskningsprojekt . vid Högskolan i Halmstad har forskarna låtit personer med intellektuell funktionsnedsättning vara medforskare. Man har låtit dem som intervjuats i studien vara med och diskutera resultaten och bidra till analysen. Det är första gången i Sverige som personer ur denna grupp involveras på detta sätt.

Läs mer

Välkommen, diagnos!

Antalet diagnoser . och antalet personer med diagnos har exploderat. Särskilt på det neuropsykiatriska området. Men är det bara ett problem. Eller kan diagnoserna vara en väg till frigörelse – på riktigt.

Läs mer

Brist på tilltro riskerar stjälpa unga

Vad är det . som styr karriär och yrkesval för unga personer med funktionsnedsättning? I en avhandling från Stockholms universitet kartläggs hinder och möjligheter i de avgörande livsvalen.

Läs mer