Stölder av personuppgifter skakar om

I veckan har många . upprörts starkt av Svenska Dagbladets granskning om att anställda på Försäkringskassan ska ha stulit uppgifter om personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer

2016 – året då LSS kollapsade

Rättshaveri, ideologikollaps . och osäkerhet. Det är bara några av alla ord som kom fram när tidningen Leva bad ett antal personer sammanfatta LSS-året 2016. Kontentan är ett år då hela reformen skakats om i grundvalarna.

Läs mer

Det hårda debattklimatet slår mot de svagaste

Aldrig tidigare har . debattklimatet mellan politiker, brukarorganisationer och myndigheter kring personlig assistans varit så hårt som nu. Med ord som fusk, akut kris och smygavveckling ges bilden av att undergången är nära. Nu tror många att brukarna förlorar på det tuffa tonläget.

Läs mer

Privatiserar för att spara

Allt fler kommuner . väljer att lägga över den personliga assistansen på privata utförare. Hittills har var tionde kommun valt den vägen samtidigt som ytterligare en rad kommuner tagit de första besluten i samma riktning. Allt grundar sig på en förhoppning om att spara pengar på LSS.

Läs mer

Privatiseringarna skapar stor oro

Ett beslut . om privatisering av den kommunala assistansen skapar en stor oro för både brukare och assistenter. Brukarna riskerar att bli av med assistenter som jobbat med dem länge och assistenterna är oroliga för sina jobb.

Läs mer

”Fuskdebatten har plogat vägen”

Efter att LEVA . granskat debatten och nyhetsrapporteringen om kostnaderna för den personliga assistansen, tog vi kontakt med flera av de stora handikapporganisationerna för att höra om de känner igen bilden. Och enigheten var total.

Läs mer

Fler debatterar kostnader

Trots att . assistansreformen är en rättighetslagstiftning som följer ett statligt och kommunalt åtagande så blir det allt vanligare med debatter om dess prislapp, både i media och i sociala medier. LEVA har granskat utvecklingen.

Läs mer

Analys av tidigare rättsfall blev grund för normalt föräldraansvar

Nya riktlinjer . för normalt föräldraansvar för assistans infördes av Försäkringskassan förra året. Riktlinjerna skulle ses som ett förtydligande av barns rätt till personlig assistans.  Föräldraansvaret baseras nu på fastslagna åldersgränser för när barn klarar olika situationer i vardagen.

Läs mer