Privatiserar för att spara

Allt fler kommuner . väljer att lägga över den personliga assistansen på privata utförare. Hittills har var tionde kommun valt den vägen samtidigt som ytterligare en rad kommuner tagit de första besluten i samma riktning. Allt grundar sig på en förhoppning om att spara pengar på LSS.

Läs mer

Privatiseringarna skapar stor oro

Ett beslut . om privatisering av den kommunala assistansen skapar en stor oro för både brukare och assistenter. Brukarna riskerar att bli av med assistenter som jobbat med dem länge och assistenterna är oroliga för sina jobb.

Läs mer

”Fuskdebatten har plogat vägen”

Efter att LEVA . granskat debatten och nyhetsrapporteringen om kostnaderna för den personliga assistansen, tog vi kontakt med flera av de stora handikapporganisationerna för att höra om de känner igen bilden. Och enigheten var total.

Läs mer

Fler debatterar kostnader

Trots att . assistansreformen är en rättighetslagstiftning som följer ett statligt och kommunalt åtagande så blir det allt vanligare med debatter om dess prislapp, både i media och i sociala medier. LEVA har granskat utvecklingen.

Läs mer

Analys av tidigare rättsfall blev grund för normalt föräldraansvar

Nya riktlinjer . för normalt föräldraansvar för assistans infördes av Försäkringskassan förra året. Riktlinjerna skulle ses som ett förtydligande av barns rätt till personlig assistans.  Föräldraansvaret baseras nu på fastslagna åldersgränser för när barn klarar olika situationer i vardagen.

Läs mer

Stora skillnader i snöröjningen

För många . personer med funktionsnedsättningar har årets snösäsong återigen inneburit stora problem i gatumiljön. Många är missnöjda med snöröjningen och när Tidningen Assistans granskade hur landets kommuner jobbar med frågan saknar nästan hälften riktlinjer för att underlätta för funkisar.

Läs mer

Hundratals felplacerade i särskola

Det ska vara . en möjlighet till utbildning, men istället kan särskolan bli en livsavgörande mardröm för den som blivit felplacerad. De 26-åriga tvillingarna Rasmus och Robin Sjöholm gick i särskola i fem år, men hade dyslexi. Nu har de fått upprättelse.

Läs mer

”Samhället har misslyckats”

Funkofobi är rädsla . och fördomar mot människor med funktionsnedsättningar. Men det är också ett aktivistkonto i sociala medier. Ett konto som visar att samhället har långt kvar till inkludering av alla.

Läs mer

Nya regler tuffa för små assistansanordnare

Under 2015 är det tänkt att Försäkringskassan ska övergå till att betala ut assistansersättning i efterskott, det vill säga först månaden efter att själva assistansen utförts. Det är en förändring som kommer få ekonomiska konsekvenser för såväl anordnare som assistenter.

Läs mer