De vill göra naturen mer tillgänglig

För många personer . med fysiska funktionsnedsättningar är friluftsliv och naturupplevelser mer eller mindre otänkbara, inte sällan beroende på dålig tillgänglighet. Men nu ska en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR i Östersund undersöka hur företag och organisationer kan göra tillgängligheten till naturen bättre.

Läs mer

Bilstöd ses över

Färre personer har . fått bidrag för att funktionsanpassa sina bilar efter att det nya bilstödet infördes förra året, det tvärtemot syftet med reformen. Nu ger regeringen Försäkringskassan och Trafikverket uppdraget att se över bilstödet igen.

Läs mer

Ny teknik mot trycksår

Ny teknik som . möjliggör snabbare upptäckt om en person i rullstol sitter i fel position. Det är vad ett nytt forskningsprojekt mellan Permobil och Mittuniversitetet utvecklat för att förebygga trycksår.

Läs mer

Bra drag under årets mässa

Under tre dagar . i första veckan i april samlades funktionshinderbranschen på Svenska mässan i Göteborg för årets upplaga av mässan Leva & Fungera. Mässan fick gott betyg av både besökare, föreläsare och utställare.

Läs mer

Fortsatt ojämlika avgifter

Det är fortsatt stora . skillnader i landet när det gäller avgifter för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis kan avgiften för en rullator vara noll kronor i ett landsting och flera tusen i ett annat. Socialstyrelsen har satt fingret på problematiken i flera av sina lägesrapporter, men trots det drar utredningen ut på tiden.

Läs mer

Robotarna blir vår räddning

Robotar, det är . lösningen på den akuta personalbristen i vården. Men det blir knappast som på film där robotarna har två ben och ersätter en människa. Istället handlar det om en hjälpande hand, så som robotkatten som sprider trivsel på äldreboenden och roboten Giraff som gör det lättare att kommunicera på distans. Kunskapscentret Robotdalen leder utvecklingen.

Läs mer

Nu ser regeringen över systemet för hjälpmedel

I december . tillsatte regeringen en särskild utredare som ska se över tillgången och användningen av hjälpmedel. Utredaren ska bland annat titta på hur likvärdigheten kan öka och skillnaderna när det gäller exempelvis förskrivning, avgifter och regelverk i landet kan minska, utan ökade kostnader.

Läs mer

Använd glidskiva så här

Ibland kan det, på grund av brukarens förutsättningar vara svårt att ställa sig upp och sätta sig ner igen vid förflyttningar mellan två sittande positioner, som sängen och rullstolen. Då kan en glidskiva vara ett alternativ.

Läs mer