Barnboenden skapar oro

Det byggs just . nu allt fler boenden för barn med funktionsnedsättningar. Det har fått bland annat Maria Persdotter från RBU att känna en oro över att 50-talets institutionssamhälle är på väg tillbaka eftersom byggandet är en konsekvens av att allt fler familjer får assistansen indragen.

Läs mer

Ny lag ska öka delaktigheten

Nyligen har regeringen . beslutat att den gamla lagen om bostadsanpassningsbidrag nu ska ersättas med en lag där individens behov ska sättas i centrum.

Läs mer

Allt tuffare att engagera

Att det ska . behövas ett mord för att väcka folks intresse är skrämmande, men ändå ingen nyhet. Under de senaste åren är det många organisationer som vittnat om att det blivit allt tuffare att engagera människor, både internt och externt. En organisation som märkt av det är Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Läs mer

Rädsla för indragningar drabbar relationer

En allt större . rädsla över att få sin personliga assistans minskad eller indragen har gjort det tuffare för personer med funktionsnedsättningar att flytta ihop och bilda familj. Det på grund av att Försäkringskassan och kommuner i olika utsträckning förväntar sig att partnern tar ansvaret istället. Det visar pågående forskning från Umeå.

Läs mer

Sex – ett känsligt ämne i onödan

Sexualitet är ofta . en känslig fråga för många som jobbar med personlig assistans. Men enligt sexologen Stefan Balogh från Bosses råd, stöd och kunskapscenter i Stockholm har frågan blivit onödigt komplicerad.

Läs mer

Airbnb för rörelsehindrade

Boendet är alltid . en knäckfråga för den som planerar en semesterresa. Många av de stora resebolagen erbjuder tillgängliga boenden, men oftast blir de uppbokade snabbt eller är för oprecisa i hur tillgängliga de är. Nu finns en lösning på problemet.

Läs mer

Är tillgängligheten i fara när byggandet ökar?

Byggandet ökar . kraftigt i Sverige med bland annat krav på lägre kostnader som följd. Ytterligare 700 000 lägenheter behövs fram till år 2025. Vad händer med tillgängligheten då? LEVA har pratat med några av aktörerna för att reda ut om det finns anledning till oro.

Läs mer

Leva och bo på landet

Att leva . sitt liv på landet har blivit mer och mer trendigt de senaste åren. Är det ett lugnare liv som lockar? Eller närheten till naturen? Assistans har pratat med Margareta Nyberg, som valde att flytta ut på landet för några år sedan, och Nora Eklöv, som har bott på landsbygden i hela sitt liv. Här berättar de om sina erfarenheter.

Läs mer

Tillsammans – en utställning för hjärta, kropp och tanke

Armar framåt, . uppåt, utåt, höftknyck, några steg. Musiken strömmar ut ur jukeboxen och instruktionsvideon i dans rullar framför några av besökarna på Världskulturmuseets utställning Tillsammans. Här dansas i ett landskap fullt av upplevelser för hjärta, kropp och tanke. I en utställning där alla kan vara med.

Läs mer

Konflikt om köer till boenden

Köerna till . LSS-boenden är långa på många håll i landet. Assistans gjorde ett nedslag i Stockholm där konflikten om köer och boenden är skarp. Vem bär egentligen ansvaret för bristen på boende? Åsikterna går isär.

Läs mer