De vill göra naturen mer tillgänglig

För många personer . med fysiska funktionsnedsättningar är friluftsliv och naturupplevelser mer eller mindre otänkbara, inte sällan beroende på dålig tillgänglighet. Men nu ska en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR i Östersund undersöka hur företag och organisationer kan göra tillgängligheten till naturen bättre.

Läs mer

Funkisars kompetens slarvas bort

Arbetslösa som har . någon typ av funktionsnedsättning har i stor utsträckning kompetens som inte tas tillvara, det trots att många arbetsgivare just nu skriker efter kompetens. Det slår Arbetsförmedlingen fast i en ny rapport.

Läs mer

Fler kan fällas för diskriminering

Diskrimineringslagens . förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet har länge kritiserats för att ha varit tandlös eftersom den innehöll undantag för företag inom varu- och tjänstesektorn. Men sedan den första maj 2018 gäller lagen för alla företag.

Läs mer

Här är tillgängligaste arenan

Norrbottensteatern i Luleå . Det är den arena i Sverige som varit bäst ur ett tillgänglighetsperspektiv under förra året. Nu har de fått pris för sitt arbete.

Läs mer

Fortsatt tuff arbetsmarknad

Trots ekonomisk tillväxt . och högkonjunktur har det inte påverkat arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar i någon större omfattning. Sysselsättningsgraden bland personer med nedsatt arbetsförmåga ligger fortsatt på drygt hälften.

Läs mer

Hon vill lyfta fram kvinnorna

Under i stort . sett hela sitt liv har Birgitta Andersson varit engagerad i funkisrörelsen genom olika förtroendeuppdrag, från DHR till Myrights och nu senast i rollen som vice ordförande i FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder. Hon menar att jämställdhetsperspektivet helt saknas i den pågående assistansutredningen.

Läs mer

Barnboenden skapar oro

Det byggs just . nu allt fler boenden för barn med funktionsnedsättningar. Det har fått bland annat Maria Persdotter från RBU att känna en oro över att 50-talets institutionssamhälle är på väg tillbaka eftersom byggandet är en konsekvens av att allt fler familjer får assistansen indragen.

Läs mer

Ny lag ska öka delaktigheten

Nyligen har regeringen . beslutat att den gamla lagen om bostadsanpassningsbidrag nu ska ersättas med en lag där individens behov ska sättas i centrum.

Läs mer

Allt tuffare att engagera

Att det ska . behövas ett mord för att väcka folks intresse är skrämmande, men ändå ingen nyhet. Under de senaste åren är det många organisationer som vittnat om att det blivit allt tuffare att engagera människor, både internt och externt. En organisation som märkt av det är Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Läs mer

Rädsla för indragningar drabbar relationer

En allt större . rädsla över att få sin personliga assistans minskad eller indragen har gjort det tuffare för personer med funktionsnedsättningar att flytta ihop och bilda familj. Det på grund av att Försäkringskassan och kommuner i olika utsträckning förväntar sig att partnern tar ansvaret istället. Det visar pågående forskning från Umeå.

Läs mer