DHR larmar FN

Den allt djupare . assistanskrisen i Sverige blir allt mer alarmerande. Nu väljer DHR att slå larm till FN för att påtala att Sverige bryter mot FN-konventionen.

– Vi är mycket oroade över utvecklingen, skriver de.

Läs mer

Skapa #Metoo för funkisar

Kampanjen #Metoo har . lyft upp de så viktiga frågorna om sexuella övergrepp och kränkningar som pågått emot kvinnor i åratal. Nu efterfrågar debattörer en liknande kampanj för personer med funktionsnedsättningar för att belysa de övergrepp och orättvisor som de så ofta drabbas av.

Läs mer

Ny lag ska öka delaktigheten

Nyligen har regeringen . beslutat att den gamla lagen om bostadsanpassningsbidrag nu ska ersättas med en lag där individens behov ska sättas i centrum.

Läs mer

Allt fler överklagar avslag

Problemen med indragningar . och avslag när det gäller personlig assistans fortsätter. Nu kommer siffror som visar att antalet som väljer att överklaga beslut om indragning och avslag i domstol går mot rekordnivåer.

Läs mer

Kommun dömd för bristande tillgänglighet

Nu har det första . fallet av diskriminering i form av bristande tillgänglighet avgjorts i domstol. Först att bli dömd för brottet blev Vara kommun som inte åtgärdat en skolas bristfälliga rullstolsramper så att en pojke på skolan kunde använda ramperna utan risk.

Läs mer

Här är regeringens nya mål

Regeringen vill förändra .  funktionshinderpolitiken i Sverige genom nya målsättningar och nya utredningar i linje med FN-konventionen. Det framkom under en presskonferens med Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i veckan.

Läs mer

FK föreslås få enhet mot bidragsfusk

Det var i fredags . som regeringens särskilde utredare presenterade en rapport med förslag på hur brottslighet riktad mot välfärdssystemen ska stoppas, däribland LSS. Ett av förslagen är att det inrättas en särskild bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan.

Läs mer

Nu ska skolstödet utredas

Nu vill regeringen . ha en tydligare fördelning av statens ansvar för specialpedagogiskt stöd och funktionshinderfrågor inom skolan.

Läs mer

8 av 10 ansökningar avslås

Det blir allt . svårare för personer med funktionsnedsättningar att få personlig assistans. Nära 80 procent av alla nya ansökningar om assistansersättning fick avslag under förra året.

Läs mer

HiQ och Passalen lanserar ny app ”Göra.nu”

De senaste åren . har HiQ tagit fram en rad digitala hjälpmedel, främst appar, som förenklar livet för människor med funktionsvariation.
– Vi brinner för är att förenkla för människor med hjälp av modern teknik. Och då måste man tänka alla, inte bara vissa, säger Marie Norrbrink, affärsområdeschef för offentlig sektor på HiQ i Göteborg

Läs mer