Mord blev väckarklocka

Ett mystiskt mord . mitt i centrala Göteborg. Det är vad som krävdes för att sätta frågan om tillgänglighet i stadsmiljön på kartan bland göteborgare, lokala medier och politiker. Mordet, det utfördes av GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living.

Läs mer

Krafttag mot bristande tillgänglighet

Nyligen presenterade . kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett förslag om förstärkt förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet där fler företag ska omfattas om reglerna än tidigare.

Läs mer

Dålig tillgänglighet på uteserveringar

Sommar betyder . uteserveringar för de flesta, men långt i från alla. En undersökning från GIL, Göteborgskooperativet för independent living, visade att så många som sju av tio uteserveringar var otillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer

Kommun dömd för bristande tillgänglighet

Nu har det första . fallet av diskriminering i form av bristande tillgänglighet avgjorts i domstol. Först att bli dömd för brottet blev Vara kommun som inte åtgärdat en skolas bristfälliga rullstolsramper så att en pojke på skolan kunde använda ramperna utan risk.

Läs mer

Rullstol inget hinder för fågelskådning

Trots kyliga vindar . drar våren fram över vårt land och med den alla flyttfåglar, vilket betyder högsäsong för fågelskådarna. Men trots att det finns gott om anpassade skådarplatser i landet är det få personer med funktionsnedsättningar som ägnar sig åt hobbyn.

Läs mer

Dålig tillgång till internet på många boenden

Inte ens hälften . av Sveriges kommuner erbjuder internetuppkopplig på sina stöd- och serviceboenden. Ett stort demokratiproblem menar Ines Uusmann från Handikappförbunden.
– Det här handlar om mänskliga rättigheter, säger hon.

Läs mer

EU tar tag i tillgängligheten online

För fem år sedan . gjorde dåvarande Centrum för lättläst årliga granskningar av hur tillgängliga olika myndigheters webbsidor är, men när de blev en del av Myndigheten för tillgängliga medier upphörde granskningen. Nu tar EU tag i frågan.

Läs mer

Ännu ingen fälld för bristande tillgänglighet

Snart har det gått . två år sedan bristande tillgänglighet blev en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Men trots det har fortfarande ingen blivit fälld för brottet, det trots att DO fått in närmare 450 anmälningar.

Läs mer

Otillgänglig bussresa kan bli första färdiga domen

En av de första . som lämnade in en anmälan om bristande tillgänglighet till DO var Lars-Göran Wadén från Gävle, det efter en bussresa. Efter att DO valde att inte gå till rättegång med hans fall valde han själv att gå till domstol tillsammans med DHR.

Läs mer