EU tar tag i tillgängligheten online

För fem år sedan . gjorde dåvarande Centrum för lättläst årliga granskningar av hur tillgängliga olika myndigheters webbsidor är, men när de blev en del av Myndigheten för tillgängliga medier upphörde granskningen. Nu tar EU tag i frågan.

Läs mer

Ännu ingen fälld för bristande tillgänglighet

Snart har det gått . två år sedan bristande tillgänglighet blev en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Men trots det har fortfarande ingen blivit fälld för brottet, det trots att DO fått in närmare 450 anmälningar.

Läs mer

Otillgänglig bussresa kan bli första färdiga domen

En av de första . som lämnade in en anmälan om bristande tillgänglighet till DO var Lars-Göran Wadén från Gävle, det efter en bussresa. Efter att DO valde att inte gå till rättegång med hans fall valde han själv att gå till domstol tillsammans med DHR.

Läs mer

Få bad är tillgängliga

Bara var fjärde . av landets kommunala badplatser är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättningar. Det samtidigt som en dryg tredjedel av kommunerna inte har någon tillgänglig badplats alls. Det framkom i LEVAs stora enkätundersökning.

Läs mer

Stora skillnader i snöröjningen

För många . personer med funktionsnedsättningar har årets snösäsong återigen inneburit stora problem i gatumiljön. Många är missnöjda med snöröjningen och när Tidningen Assistans granskade hur landets kommuner jobbar med frågan saknar nästan hälften riktlinjer för att underlätta för funkisar.

Läs mer

Museet som har funktionshinder

Museer ska vara . tillgängliga för alla. Det är grundtanken i projektet Funktek som drivs på Göteborgs stadsmuseum och som just nu är inne på sitt andra år. Från början var tanken att ny teknik skulle göra museet tillgängligt, men insikten blev att det behövs mer än så.

Läs mer

Östhammar bäst på tillgänglighet

Sveriges mest tillgängliga . kommun heter Östhammar. Åtminstone enligt den årliga granskning som omsorgsföretaget Humana gör. Målmedvetet arbete och inte minst en hängiven och outtröttlig eldsjäl är förklaringen till Östhammars framgång. Assistans reste dit för att ta reda på mer.

Läs mer

Visst kan man uppfinna hjulet på nytt

Ett av . den tekniska utvecklingens mest återupprepade mantran är att ”inte uppfinna hjulet på nytt”. Ändå är det i praktiken just det som den israeliske bonden Gilad Wolf gjort när han ville förbättra komforten i sin rullstol.

Läs mer