Så ser partierna på LSS

Den 9 september är . det riksdagsval i Sverige igen och i år ser den personliga assistansen ut att kunna bli en valfråga. Tidningen Leva & Jobba med Assistans har kollat med de åtta partierna vad de vill göra för att förbättra villkoren för den personliga assistansen.

Läs mer

Aktuella artiklar

Dom: han blev diskriminerad

I januari 2015 fick . inte Lars-Göran Wadén från Gävle åka med lokalbussen eftersom föraren saknade rätt utbildning för trappliften. Nu tre år senare har han fått rätt i Gävle tingsrätt mot Region Gävleborg i en historisk dom som fastställdes under måndagen. Det är den första privat drivna rättsprocessen i landet om att se otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som diskriminering.

Läs mer

De berättar om assistans

Under fredagen den . 18 maj drog de båda föreningarna JAG och STIL igång en nystartad rörelse för att uppmärksamma vikten av personlig assistans. Initiativet inleddes med en manifestation på Stockholms central.

Läs mer

Ingen panik inför GDPR

Bara fyra av . tio svenskar känner till att den nya dataskydds-förordningen GDPR träder i kraft den 25 maj, det med bara några få dagar kvar. Även många småföretagare har mycket jobb kvar för att bli redo inför förändringen, men inom assistansbranschen ligger anordnarna långt framme.

Läs mer

Funkisars kompetens slarvas bort

Arbetslösa som har . någon typ av funktionsnedsättning har i stor utsträckning kompetens som inte tas tillvara, det trots att många arbetsgivare just nu skriker efter kompetens. Det slår Arbetsförmedlingen fast i en ny rapport.

Läs mer

”Rätt väg, men inte bra nog”

Efter en lång . tid med hård kritik mot det besparingsdirektiv som utredaren av assistansersättningen haft har nu regeringen valt att backa och ändra direktiven. Funktionshinderrörelsen jublar, men samtidigt finns en stor oro över dagens situation. Bengt Westerberg kräver istället mer resurser till LSS.

Läs mer

Uppmanar politiker att göra LSS-praktik

Kommunpolitiker, gå ut . och gör en veckas praktik på ett LSS-boende! Den uppmaningen kommer nu Funktionshinderbanan med för att politikerna ska få uppleva den verklighet de fattar beslut om. Hittills har 15 kommuner nappat.

Läs mer

Fler kan fällas för diskriminering

Diskrimineringslagens . förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet har länge kritiserats för att ha varit tandlös eftersom den innehöll undantag för företag inom varu- och tjänstesektorn. Men sedan den första maj 2018 gäller lagen för alla företag.

Läs mer

Kraftig ökning av kommunal assistans

Den kommunalt beslutade . assistansen ökade kraftigt mellan 2016 och 2017. För barn mellan noll och tolv år ökade den kommunala assistansen med hela 22 procent enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Men ministern Lena Hallengren anser inte att staten lämpar över kostnader för personlig assistans på kommunerna.

Läs mer

Så ska valet bli tillgängligt

För dåligt placerade . valsedlar i var femte vallokal, för lite utrymme bakom röstningsskärmarna i mer än var tredje lokal och skyltar, symboler och texter som varit för svåra att läsa. Vid de sista årens val har tillgängligheten till vallokalerna fått ett rejält underbetyg. Nu ska en ny checklista förhindra att det upprepas 2018.

Läs mer