Kommun dömd för bristande tillgänglighet

Nu har det första . fallet av diskriminering i form av bristande tillgänglighet avgjorts i domstol. Först att bli dömd för brottet blev Vara kommun som inte åtgärdat en skolas bristfälliga rullstolsramper så att en pojke på skolan kunde använda ramperna utan risk.

Läs mer

Aktuella artiklar

Här är regeringens nya mål

Regeringen vill förändra .  funktionshinderpolitiken i Sverige genom nya målsättningar och nya utredningar i linje med FN-konventionen. Det framkom under en presskonferens med Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i veckan.

Läs mer

Rädsla för indragningar drabbar relationer

En allt större . rädsla över att få sin personliga assistans minskad eller indragen har gjort det tuffare för personer med funktionsnedsättningar att flytta ihop och bilda familj. Det på grund av att Försäkringskassan och kommuner i olika utsträckning förväntar sig att partnern tar ansvaret istället. Det visar pågående forskning från Umeå.

Läs mer

Sex – ett känsligt ämne i onödan

Sexualitet är ofta . en känslig fråga för många som jobbar med personlig assistans. Men enligt sexologen Stefan Balogh från Bosses råd, stöd och kunskapscenter i Stockholm har frågan blivit onödigt komplicerad.

Läs mer

FK föreslås få enhet mot bidragsfusk

Det var i fredags . som regeringens särskilde utredare presenterade en rapport med förslag på hur brottslighet riktad mot välfärdssystemen ska stoppas, däribland LSS. Ett av förslagen är att det inrättas en särskild bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan.

Läs mer

Rullstol inget hinder för fågelskådning

Trots kyliga vindar . drar våren fram över vårt land och med den alla flyttfåglar, vilket betyder högsäsong för fågelskådarna. Men trots att det finns gott om anpassade skådarplatser i landet är det få personer med funktionsnedsättningar som ägnar sig åt hobbyn.

Läs mer

Airbnb för rörelsehindrade

Boendet är alltid . en knäckfråga för den som planerar en semesterresa. Många av de stora resebolagen erbjuder tillgängliga boenden, men oftast blir de uppbokade snabbt eller är för oprecisa i hur tillgängliga de är. Nu finns en lösning på problemet.

Läs mer

Ny teknik mot trycksår

Ny teknik som . möjliggör snabbare upptäckt om en person i rullstol sitter i fel position. Det är vad ett nytt forskningsprojekt mellan Permobil och Mittuniversitetet utvecklat för att förebygga trycksår.

Läs mer

Bra drag under årets mässa

Under tre dagar . i första veckan i april samlades funktionshinderbranschen på Svenska mässan i Göteborg för årets upplaga av mässan Leva & Fungera. Mässan fick gott betyg av både besökare, föreläsare och utställare.

Läs mer