Du kan själv välja vilken vårdcentral du ska tillhöra när det gäller öppenvård. När du väljer en vårdcentral kallas det för att lista dig. Du kan utan förbehåll byta vårdcentral två gånger per år.

Det kan finnas en rad olika anledningar till att du vill byta vårdcentral. Det kan vara att du har flyttat eller vill ha en vårdgivare närmare din bostad eller ditt arbete. Om du vill byta till en kompetent vårdcentral ska du kolla in dinklinik.se som utgår ifrån patienten. Deras utgångspunkt är alltid att ta hand om dig och din hälsa genom att ge högkvalificerad vård. Dessutom blir bemött med respekt och värme.

Byt vårdcentral på nätet

Oavsett vilken anledningen är till varför du vill byta kan du enkelt ändra ditt val genom 1177. Du kan även där se vart du är listad för tillfället om du inte har vetskap om det. Det finns vissa skillnader mellan regionerna när du ska byta vårdcentral. Gå in och läs vad som gäller för din region och den vårdcentralen du vill byta till. Du kan alltid besöka den vårdcentralen som du funderar på att byta till. Den 1 juli 2022 trädde en lagändring in som innebär att du i regel bara kan byta vårdgivare två gånger per år om det inte föreligger särskilda skäl. Lagändringen innebär även att personer som inte är listade på någon vårdcentral kommer att bli det automatiskt. Den närmaste vårdcentralen väljs om du inte gör ett eget val själv.

En fast läkarkontakt

Du ska ha möjlighet att få en fast läkarkontakt på den vårdcentralen som du tillhör. Att få träffa samma läkare kan vara en trygghet. Om du inte vet vem din husläkare är kan du kontakta vårdcentralen. Om du har en långvarig sjukdom är det skönt att ha samma läkarkontakt.

Stäng meny