Omega 3 är ett av de mest undersökta hälsopreparaten någonsin. Samtidigt framstår det som ett av de mest mystiska i och med att det råder delade meningar exakt om vad dess effekter är. Den sammanvägda forskningen visar dock att ett dagligt intag gör människor gott, samtidigt som de specifika hälsoeffekterna kan vara olika på individnivå.

Vilka effekter Omega 3 har för människors kroppar har diskuterats ända sedan 1970-talet då norska vetenskapsmän publicerade den första studien som påvisade ett samband mellan minskad förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och intag av den gynnsamma fettsyran. Publiceringen startade en vetenskaplig diskussion som nu pågått i nästan 50 år. Det tycks nämligen som att de exakta effekterna är svåra att fastslå, samtidigt som vetenskapen vet med säkerhet att regelbunden konsumtion av Omega 3 kan ge flera hälsomässiga fördelar. Bland de mest sålda preparaten finns Omega-3 från Vitalplus som du kan köpa själv på https://www.vitalplus.se/produkt/omega-3/, tillsammans med andra kompletterande hälsopreparat. Mängder av undersökningar, omdiskuterade eller ej, har konstaterat att omega 3 leder till bättre hjärthälsa och skyddar mot hjärtattacker. Bland senare tids mest intressanta rön finns att preparatet skyddar mot ohälsosamma luftpartiklar.

Vetenskapen

Den debatt som pågått om Omega 3 under snart ett halvt sekel har alltså pendlat mellan vetenskapliga genombrott och bakslag. Effekter som belagts av en studie har ifrågasatts av nästa och så har det hållit på. Det har gjort att Omega 3 är ett av de mest undersökta och utredda hälsopreparaten någonsin. Ett som är säkert är att Omega 3 är bra för människor, frågan är bara hur? Studier har bland annat visat att Omega 3:

  • Minskar risken för hjärtattacker och infarkter
  • Sänker blodtrycket något vilket i sin tur minskar risken för slaganfall
  • Skyddar oss mot skadliga luftpartiklar

Den sistnämnda punkten är förmodligen den som är mest intressant idag. Särskilt för människor som bor och arbetar i urbana miljöer.

Skydd mot luftföroreningar?

Det är en undersökning som genomfördes vid Harvard Medical School som visat fettsyror som Omega 3 kan ge ett bra skydd mot skador som orsakas av luftföroreningar. Det inkluderar inflammationer och oxiderande skador. Skadorna kan enligt uppgift begränsas med så mycket som 30-50 procent genom intag av mellan 2-4 gram Omega 3 per dag. Vad som är än bättre är att det vetenskapliga teamet bakom studien dragit lärdom av tidigare studier och genomfört en solid undersökning.

Varför inte äta fisk istället?

Det går förstås att få i sig Omega 3 och andra nyttiga fettsyror genom att äta fisk. Dock krävs det i sådana fall att du äter fisk varje dag vilket inte är att rekommendera då du samtidigt riskerar att få i dig halter av tungmetaller som överskrider rekommendationerna. Det gäller särskilt den som är gravid. Bättre i sådana fall att fortsätta äta fisk någon eller några gånger i månaden för att det är gott. Med ett regelbundet intag av Omega 3 försäkrar du dig om att du får i dig fettsyrornas nyttigheter utan tungmetallerna som finns i fisk.

Allt sammantaget är vetenskapen inte helt överens om exakt hur Omega 3 fungerar. Att det är bra för människor är däremot något som är helt säkert.

Stäng meny