Den stora världspandemin covid-19 har ännu inte mattats av i hela världen och allt fler blir smittade varje dag. För att se om någon har haft covid-19 går det att ta ett antikroppstest. Detta ges i form av ett blodprov. Nu är testet tillgängligt att boka på internet.

Du som har fyllt 15 år kan ta ett antikroppstest för covid-19 för att se om du är infekterad. Om du tror att du tidigare har haft covid-19 kan du också se om du har antikroppar mot sjukdomen.

Träffa personer i riskgrupper

covid testEnligt Folkhälsomyndigheten kan du träffa personer i riskgrupper om du har utvecklat antikroppar mot covid-19. Det beror på att personer som har antikroppar har mycket lägre risk att återinsjukna. Men det är nödvändigt att fortfarande följa alla rekommendationer och inte ha alltför nära fysisk kontakt. Det är alltså fortsatt viktigt att hålla avstånd från personer i riskgrupper, tvätta händerna noggrant och hålla sig hemma vid symtom. Hittills har över 68 000 personer upptäckts vara smittade av covid-19 i Sverige.

Immuniteten mot covid-19 kan vara ännu större än vad antikroppstesterna visar skriver Sveriges Television. Detta eftersom personer som testats negativt ändå kan ha T-cellsimmunitet.

Det går dock inte att masstesta befolkningen vad gäller T-cellsimmunitet för tillfället eftersom testet görs via blodprov i armvecket vilket tar lång tid att analysera. Detta beror på att cellerna måste separeras från blodet manuellt. Antikroppstester går dock att skicka iväg till labbet direkt, varefter en maskin testar provet för antikroppar.

Vid en studie som utförts på Karolinska institutet i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset har T-celler hittats även hos personer vars antikroppstester varit negativa. Detta även när de hade en diagnos med covid-19 och hade milda symtom. Ytterligare fakta kring studien var att:

  • De som hade antikroppar i studien alltid hade T-celler
  • De som hade T-celler inte alltid hade utvecklat antikroppar
  • Resultaten inte har granskats vetenskapligt ännu
  • Urvalet av testpersoner låg på endast 200 personer

T-celler utgör en del av immunförsvaret. Det är en vit blodkropp med specialitet att hitta celler med virusinfektion. T-cellens uppgift är att döda de infekterade cellerna, vilket leder till att antalet virus i kroppen minskar.

Stäng meny