Vad säger lagen om övertid – och hur mycket kan du som bemanningsanställd läkare tjänar på en vecka som inhyrd?

läkareNär du jobbar som  bemanningsföretag läkare har du en stor fördel på din sida ­– du har mer frihet i att välja dina egna arbetstider och kan ta både långa och korta uppdrag. I en artikel i Göteborgs-Posten går det att läsa om hur hyrläkare kan tjäna upp till 90 000 kronor i veckan, när de kör långa jourpass. Detta trots att sjukhuset redan har flertalet fast anställda läkare. I samma artikel går det att läsa om hur tusentals läkare hyrs in varje år till Sveriges alla olika landsting, störst är behovet i glesbygdsregioner samt inom primärvården och psykiatrin. Särskilt på sommaren är det brist på läkare, och då finns det goda möjligheter till välbetalt jobb för bemanningsanställda läkare.

Övertid ger pengar

Men däremot är det inte särskilt bra att jobba för mycket övertid, även om det ger dig mer pengar i fickan. I en amerikansk studie påverkas vi mycket av att jobba långa dagar, särskilt vårt hjärta. Orimligt långa övertidsdagar tros kunna öka risken för stroke med upp till 45 procent. Och för att inte tala om patientsäkerheten när en läkare har arbetat i ett helt dygn, och det flera dagar under veckans gång.

I studien följdes totalt 143 592 deltagare i alla arbetsföra åldrar där ungefär 29 procent uppgav att de jobbade långa arbetsdagar, och 10 procent att de hade jobbat långa dagar i över tio år. En lång arbetsdag är 10 timmar eller mer, minst 50 dagar om året. Undersökningen gjorde kopplingen mellan stroke och långa timmar, i långa perioder stark. Risken för att drabbas av stroke var även högre om personen var under 50 år.

Detta sägs om övertid i lagen

I § 8-8a i Arbetstidslagen går det att läsa följande punkter:

  • När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår.
  • Övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det.
  • Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.
Stäng meny