Att leva med funktionshinder är en begränsning i livet men det finns regler och lagar som bestämmer att du ska få den hjälp du behöver för att leva så normalt som möjligt. 

LSS står för “lagen om stöd och service” till funktionshindrade. Detta innebär att du med en funktionsnedsättning har rätt till att få den hjälp du behöver för att kunna leva ett normalt liv. Varje person har egna behov och dessa kan variera beroende på vilken typ av funktionshinder du har. En del är rullstolsburna, en del har hjärnskador och andra fysiska eller psykiska skador som gör att de behöver stöd i vardagen. Stödet är inget du betalar för, men det kan tillkomma avgifter för bostad eller speciella aktiviteter som faller under vissa kriterier. 

För att få reda på vilken typ av hjälp en individ behöver genomgås en bedömning där kommunen ser vilken typ av hjälp den funktionshindrade behöver. En del kan behöva någon att prata med, andra kräver mer stöd såsom hembesök eller en personlig assistent. För att få hjälp behöver du själv ansöka om det eller ha en vårdnadshavare som gör det åt dig. Detta gör du via den kommunen du bor i.

Olika typer av assistans

Beroende på hur funktionsnedsatt en individ är kräver den olika mycket stöd. Många klarar av vardagliga aktiviteter på egen hand men behöver någon att kunna förlita sig på när de behöver hjälp. Andra behöver hjälp med alla vardagliga sysslor.

En kontaktperson samt rådgivning och personligt stöd kan du få hjälp med, då får du prata med exempelvis en kurator eller psykolog. En kontaktperson kan hjälpa dig med ditt sociala liv och fungerar som en kompis. Det finns även möjlighet att få personlig assistans, korttidstillsyn, anpassat boende eller daglig verksamhet. 

Stäng meny