När en nära anhörig går bort kan känslorna och sorgen kännas helt överväldigande. Livet förändras radikalt från en dag till en annan. Det går inte att säga exakt hur en sorgeprocess ser ut eftersom den varierar mellan olika människor.

En av de första sakerna att ta itu med när någon har gått bort är begravningen. Om den avlidne har lämnat instruktioner kring hur hen vill att begravningen ska utformas, om hen vill begravas i kista eller kremeras och så vidare blir det självklart lättare att planera begravningen.

Ta hjälp av en begravningsbyrå

Begravningsbyråer hjälper till med hela processen efter att någon gått bort. Hur mycket eller hur lite stöd och hjälp man vill ha varierar och de flesta begravningsbyråer erbjuder en personlig rådgivare som du hela tiden har kontakt med. Hos fjallmansbegravning.se i Göteborg finns lång erfarenhet av att anordna begravningar allt annat som behöver skötas i samband med att en anhörig avlider. Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet i och med att byrån då uppfyller de stränga krav som är uppställda av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Begravningsbyrån kan hjälpa till med allt praktiskt. Tillsammans går ni igenom det som ska göras och det ni vill ha. Vilken form av ceremoni, vilken kista, i vilken kyrka eller kapell ska begravningen hållas, var ska personen begravas och så vidare. Begravningsbyrån hjälper också till med att sätta in dödsannons och att beställa gravsten. Utöver själva planeringen och genomförandet av begravningen har många begravningsbyråer även jurister som kan hjälpa till med bouppteckning och andra juridiska frågor i samband med ett dödsfall.

Sorgens olika faser

Sorgen är individuell. Vissa vill prata om det som har hänt, andra vill sörja i ensamhet. Vissa gråter inte alls, andra gråter mycket. Hur du reagerar på ett dödsfall kan också variera beroende på tillfälle. Skuldkänslor är vanligt. Det kan vara skuldkänslor över att du lever när den andra personen dött. Eller skuldkänslor över att ha sagt eller tänkt något dumt om den som har avlidit.

Några reaktioner vid sorg:

  • Längtan och saknad efter den som har dött
  • Nedstämdhet och förtvivlan
  • Ångest eller oro
  • Känslor av meningslöshet, tomhet och övergivenhet

Det är viktigt att tillåta sig själv att sörja och att låta det ta tid. Det finns inte ett sätt som är rätt att sörja på utan det är individuellt. En sorgeprocess kan bestå av olika faser, intensiva känslor följt av lugnare perioder. Att ta en paus från sorgen och tänka på framtiden eller att skratta och ha roligt är inget som du ska ha skuldkänslor över. Det är snarare något som du ska tillåta dig själv.

Att stötta någon som sörjer

När en nära vän har förlorat en anhörig är det lätt att känna maktlöshet och inte veta hur man ska stötta personen. Det viktigaste är oftast att du bara finns där. Att lyssna, finnas till hands och att visa sitt stöd är oerhört mycket värt. Du kan också hjälpa till med praktiska saker som att gå ut med hunden, handla eller laga mat. Sorg är en lång process och det allra viktigaste är inte sluta att finnas där för din vän för tidigt. Sorgen kanske inte längre syns men den finns där.

Stäng meny