Hälsosam stress, även kallad positiv stress, är den form av stress vi upplever i måttlig mängd under vår vardag. Att utsättas för kortvarig stress gör att vår förmåga att fokusera blir allt skarpare vilket kan bidra till att vi presterar allt bättre. Positiv stress kan vi uppleva under en tävling, inför en presentation samt när vi är i en situation där vi känner oss hotade.

Hälsosam stress är något vi inte allt för ofta väljer att tala om. Denna form av stress är vad som vi även kan välja att kalla positiv stress. Denna ter sig i situationer i vår vardag där vi hamnar i en pressande situation som kräver mer av oss än vad vi egentligen tror oss vara kapabla till att ge. Är du intresserad av att jobba med stress kan du arbeta som hyrläkare och få sätta dina tänder i uppdrag där folk önskar få hjälp med sin stress.

Vid stress utsöndras stresshormoner och vi blir fyllda av adrenalin.

Kortvarig stress kan vara positiv

Stress är främst sammankopplad med något negativt så att vi helt glömmer bort att stress kan ge oss något positivt, men detta om det är måttlig stress. Att uppleva och utsättas för kortvarig stress har visats sig ha ett par positiva effekter på oss. Vid stress utsöndras stresshormoner och vi blir fyllda av adrenalin. Att få ökat adrenalin gör att vår förmåga att fokusera och prestera ökar och blir allt skarpare. Detta i sin tur gör att vi blir alltmer verksamma när vi ska anta utmaningar och uppgifter som ska lösas. Kortvarig stress uppstår när vi hamnar i situationer där vi känner oss hotade eller är i fara, när vi ska framföra en presentation, vid en tävling och inför prov och många fler tillfällen.

Stäng meny